Thư cám ơn của Ban Quản Trị Cụm nhà Chung cư Lakeside

Ban Quản trị Cụm nhà Chung cư Lakeside đã gửi Thư cám ơn đến Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần Bất Động sản DIC ( DIC Resco).
“Tại cụm nhà Chung cư Lakeside, thời điểm tháng 8/20221 xảy ra một số ca F0, 3 toà Lakeside A1, A2 và B bị phong toả và toàn tỉnh giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính những lúc khó khăn nhất, Ban Quản trị cùng cư dân mới thấy rõ nhất tinh thần trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp, uy tín và sự nhân văn.” – Trích trong thư Cám ơn của Ban Quản trị Chung cư Lakeside.
Thư Cảm ơn của Ban Quản trị Lakeside