thư viện

CUỘC THI ẢNH DIC RESCO – “TỔ ẤM” YÊU THƯƠNG 2022

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2022

HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 2022

DIC RESCO THAM GIA HỘI THI THỂ THAO NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG TP. VT NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ

RÀ SOÁT TÌNH HÌNH SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỤM NHÀ CHUNG CƯ LAKESIDE 2022

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ DIC RESCO 2022

HỘI THAO DIC RESCO CUP – 2022

THỨ BẢY XANH 

KẾT NỐI HÈ XANH 2022

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC 2022

DIC RESCO – CT GROUP

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG DỰ ÁN CHÍ LINH CENTER 2022

DIC RESCO – DIC CONS