quản lý bất động sản

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ – CHUNG CƯ

DIC Resco là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện quản lý và điều hành hoạt
động trong tòa nhà chung cư như: điện nước, mạng internet, hệ thống thang máy,….
Nhằm tạo cho cư dân sinh sống trong khu chung cư có được môi trường sống an toàn, tốt
nhất. Vượt ra khỏi những công tác quản lý cơ bản, DIC Resco tiên phong cho những hoạt
động nâng cao và chất lượng dành cho toàn bộ cư dân, đem lại cuộc sống tiện nghi và dần
hiện đại hoá với các tính năng thông minh, áp dụng công nghệ vào đời sống sinh hoạt.

Xem Thêm