DIC Group mở bán căn hộ chung cư tại Vũng Tàu

Đang mở bán các dự án căn hộ chung cư tại Vũng Tàu

Chung cư dic Phoenix Vũng Tàu, DIC The LandMark Residece, chung cư tại Vũng Tàu, căn hộ tại Vũng Tàu

Tin tức

Hồ sơ xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề sau: - Thông qua phương án: Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản DIC - Thông qua nội dung: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bất động sản DIC - Thông qua tờ trình bở phiếu miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021)

Liên hệ nhanh tìm hiểu dự án

Bất động sản DIC Group
Bất động sản DIC Group
hotline 1
0909 988 555

Bất động sản DIC Group
hotline 2
0706 666 682