Về việc tăng vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản DIC

Công ty Cổ phần Bất động sản phát hành cổ phiếu nhằm mục tiêu tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn dài hạn, để đầu tư thực hiện dự án văn phòng làm việc và sàn giao dịch bất động sản. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nâng cao thương hiệu DIC Resco đối vời các nhà đầu tư.

Văn bản chi tiết xem tại đây:

 CLICK HERE