TẬP ĐOÀN DIC BỨT PHÁ NGOẠN MỤC TRONG BẢNG XẾP HẠNG FAST500 2020