Người nước ngoài sở hữu bất động sản từ DIC Group

Bạn là người nước ngoài, Việt kiều? Bạn muốn sở hữu bất động sản từ chủ đầu tư DIC?. Chúng tôi hỗ trợ thủ tục cấp chủ quyền khi quý khách mua các bất động sản từ chủ đầu tư DIC.

Người nước ngoài và Việt Kiều đứng chủ quyền bất động sản xem tại đây: Click vào đây...

Hình ảnh chủ quyền người nước ngoài sở hữu bất động sản từ DIC Group