DIC Group mở bán căn hộ chung cư tại Vũng Tàu

Đang mở bán các dự án căn hộ chung cư tại Vũng Tàu

Chung cư dic Phoenix Vũng Tàu, DIC The LandMark Residece, chung cư tại Vũng Tàu, căn hộ tại Vũng Tàu

Tin tức

Về việc tăng vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản DIC

Về việc tăng vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản DIC

Công ty Cổ phần Bất động sản phát hành cổ phiếu nhằm mục tiêu tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo cân đối nguồn vốn dài hạn, để đầu tư thực hiện dự án văn phòng làm việc và sàn giao dịch bất động sản. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và nâng cao thương hiệu DIC Resco đối vời các nhà đầu tư.

Liên hệ nhanh tìm hiểu dự án

Bất động sản DIC Group
Bất động sản DIC Group
hotline 1
0909 988 555

Bất động sản DIC Group
hotline 2
0706 666 682