CSJ Tower VŨNG TÀU

  • Tên dự án: DIC CSJ Tower
  • Chủ đầu tư: DIC Corp
  • Đơn vị tư vấn thiết kế: FORG Architects
  • Nhà thầu chính: DIC No.2.
  • Phân phối: DIC Resco
  • Vị trí dự án: 169 Thùy Vân, TP Vũng Tàu.