chính sách nhân sự

Chính sách đào tạo và phát triển: Quan điểm về đào tạo của DIC Resco là không ngừng phát triển, chúng tôi cố gắng tạo mọi điều kiện để đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng cá nhân. Từ đó, mỗi bản thân nhân sự là viên ngọc quý được mài giũa trong quá trình làm việc tại DIC Resco.

Vị trí lãnh đạo: Mỗi vị trí lãnh đạo phải có trách nhiệm xây dựng tài liệu, đào tạo và nâng cao chuyên môn cho các bộ nhân viên và đào tạo ngườii kế thừa. Đồng thời chương trình đào tạo dành riêng cho công tác quản lý được tổ chức định kì, tạo nên văn hoá cho toàn thể công ty.

Từ đó, đào tạo và phát triển không còn là sự bắt buộc và trở thành văn hoá, tinh thần của mỗi nhân viên DIC Resco, qua đó nâng cao chất lượng và năng lực của lực lượng lao động, hướng đên thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của công ty.

Các cấp nhân viên: Các khoá đào tạo kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản được tổ chức hằng tháng, hằng quý; phát triển chương trình đào tạo chuyên sâu, xây dựng lực lượng kế thừa, nâng cấp liên tục các kĩ năng nghiệp vụ cần thiết.

Chính sách phúc lợi:

– Chính sách chăm lo đời sống cán bộ nhân viên: Quà Tết nguyên đán, sinh nhật, trung thu, quà cưới, thăm hỏi,…

– Chính sách chăm sóc sức khoẻ: Thăm khám sức khoẻ định kì, trợ cấp ốm đau, thai sản, …

– Chính sách sử dụng điện thoại, máy vi tính, thẻ taxi, chi phí tiếp khách,..